Vi kopierar era pärmar i både svartvitt och färg med register.

Vi kan även scanna in innehållet i pärmarna och arkivera på CD/USB/DVD.